Mobil Menü

Maaş - KBS Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi 01 Nisan 2016

MAAŞ-KBS EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Strateji Geliştirme birimlerinin, çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğin; danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü başlıklı 27. Maddesi kapsamında yer alan sorumluluklarımızı yerine getirme adına; başkanlığımızın 2016 yılı eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri planlamasında ’’Maaş, Ek Ders, Yolluk, Satın Alma, İç Kontrol ve Proje Ödemeleri’ yer almaktadır. Bu planlamalar çerçevesinde ilk olarak Maaş ve KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) uygulamaları konusu ele alındı.


Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından Üniversitemizin tüm harcama birimlerinde görev yapan Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterleri ve Mutemetlerin katılımlarıyla maaş tahakkuk ve KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Rektörlük konferans salonunda düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Daire Başkanımız Alaattin SORUKLU toplantının 2016 yılı eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında planlanan Maaş Tahakkuk ve KBS(Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) ile ilgili yapılan bu eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile mali konularda harcama birimlerimiz arasında uygulama birliğinin sağlanmasının, kurumsal kapasite ve kalitenin arttırılmasının yanında mevzuat ile ilgili de değişikliklerin takip edilmesinin hedeflendiğini belirtilerek bu faaliyetlerin faydalı olması temennisiyle tüm katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.


Daha sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız personellerinden Serdar BALIKÇI ve Uğur AKIŞ tarafından konu ile ilgili sunuma geçildi. Karşılıklı soru-cevap eşliğinde yapılan sunumda maaş tahakkuk işlemleri ele alınarak güncellenen mevzuat, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Maaş ödemelerinde sıkça karşılaşılan sorunlar dikkat edilmesi gereken hususların yanında sosyal güvenlik giderleri ile ilgili olarakta herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamak için SGK bildirgelerinin zamanında verilmesi, giriş-çıkış işlemlerinin zamanında yapılması konularıyla ilgili de bilgilendirme yapıldı. Devamında bütün maaş hesaplamalarının yapıldığı KBS(Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) ile HYS (Harcama Yönetim Sistemi) gibi uygulamalarda yapılan değişiklikler yeni geliştirilen modüllerle ilgili bilgilendirmenin yanı sıra dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulayıcıların karşılaştıkları sorunlarla ilgili de çözüm önerileri ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Personel Daire Başkanı Şaban Zorlu tarafından personel işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

İlgili Belgeler

İlgili Fotoğraflar