Mobil Menü

2017 Birim Ziyaretlerine Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ziyaret Edildi 10 Mart 2017


2017 Birim Ziyaretlerine Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ziyaret Edildi


Başkanlığımız tarafında geleneksel hale getirilen birim ziyaretleri 06.03.2017 tarihinde Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile devam etti. Daire Başkanımız Alaattin SORUKLU, Muhasebe Biriminden; Uğur AKIŞ, Esra KÖLEŞ, M. Emin EROL Bütçe ve Performans Programı Biriminden; İpek ÖZER, Feride KÖYLÜ, Kenan EMİROĞLU Ön Mali Kontrol Biriminden; Yunus HAN İç Kontrol- Stratejik Planlama Biriminden; Ahmet ER’in katılımıyla gerçekleşen ziyarette 2016 Mali yılı değerlendirilerek 2017 mali yılından istek ve öneriler aktarıldı.

 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, bütçe ödeneklerinin büyük çoğunluğunun yatırım bütçe tertibinden oluştuğunu yapılan harcamalar ile ödeneklerin verimli kullanıldığının görüldüğü ifade edildi.