Mobil Menü

2016 Birim Ziyaretlerimiz Devam Ediyor 14 Nisan 2016


Başkanlığımız tarafından, mali hizmet odaklı performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilerek paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlamak misyonundan hareketle üniversitemiz harcama birimleri arasında uygulamada ortak hareket etmenin sağlanması, kurumsal kapasite ve kalitenin geliştirilmesi, iletişimin güçlenmesi, işbirliğinin artırılması, mevzuatla ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi,  karşılaşılan problemlerin çözüme kavuşturulması amacıyla önceki yıllarda başlatılarak geleneksel hale gelen iş geliştirme ve koordinasyon ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

Bu ziyaretler kapsamında; kurumsal kapasite ve toplam kalitenin geliştirilmesi hedefinden yola çıkılarak Başkanlığımızın çalışma alanına esas olan mali hizmetler, muhasebe, iç kontrol, bütçe, taşınır, proje ödemeleri, raporlama  ve performans konularındaki usul ve esaslar, işleyiş, mevzuat değişiklikleri noktasında uygulama birliğinin sağlanması, güncel revizyonların paylaşılması, mali yıl içinde karşılaşılan ve karşılaşılabilecek problemlere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kurum içi sinerjinin güçlendirilmesi adına karşılıklı görüş  alış verişinde bulunulmaktadır


Fen Edebiyat Fakültesi  26.04.2016

İş geliştirme ve koordinasyon toplantılarımız Fen Edebiyat Fakültesi ile devam etti. Başkanımız Alaattin SORUKLU, Şube Müdürümüz Murat ERTÜRK, Uzman personelimiz İpek ÖZER’in katılımıyla gerçekleşen ziyarette; sempozyum, kongre ve konferans giderleri, sistemsel güncellemeler, yollukların ödeme koşullarında ortaya çıkan durumlar, harcama yetkilisinin takdir hakkının içeriği, banka promosyon sözleşmesinin muhteviyatı, kişi borçlarından doğan uygulamalarda izlenmesi gereken yöntemler ve iç kontrolde gelinen durum hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan eğitimler ve bilgilendirme faaliyetlerinin de konuşulduğu toplantıda il dışı kurumsal çalıştayların düzenlenmesinin motivasyonu artırıcı özelliğinden bahsedildi.

FEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK, başkanlığımız ile iletişimde sıkıntı yaşamadıklarını, her geçen yıl artan kurumsal kapasitemize ayak uyduran Strateji Geliştirme Dairesi’ni en yakın zamanda kahvaltı organizasyonu ile ağırlamak istediklerini belirterek teşekkürlerini iletti.
Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)  22.04.2016

Birim ziyaretlerimize HÜBTUAM ile devam edildi. Başkanımız Alaattin SORUKLU, Şube Müdürümüz Murat ERTÜRK, Uzman personelimiz İpek ÖZER’in katılımıyla gerçekleşen ziyarette mali yılın genel değerlendirmesinin ardından, bütçe kalemlerine göre ek ödenek talepleri görüşüldü. Başkanlığımızın idarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek fonksiyonundan yola çıkarak merkezin bu hususta önemli bir noktada olduğunun altı çizildi.

Merkez müdürü Doç. Dr. İrfan KURTBAŞ, Strateji Geliştirme Dairesi olarak yaptığımız bu ziyaretleri idari birimlerin diğer birimlerle koordinasyonu açısından örnek teşkil ettiğini ve esasen olması gereken bu faaliyetlerin az rastlanır bir çalışma olduğunu belirtti. Memnuniyetini dile getiren KURTBAŞ, yol gösterme ve çözüm önerileri geliştirme adına çok önemli bulduğu bu ziyaretleri önemli bulduğunu dile getirdi.
Sosyal Bilimler Enstitüsü  22.04.2016

Koordinasyon toplantıları kapsamında gerçekleştirdiğimiz ziyaretler SBE ile devam etti. Başkanımız Alaattin SORUKLU, Şube Müdürümüz Murat ERTÜRK, Uzman personelimiz İpek ÖZER’in katılımıyla gerçekleşen ziyarette, enstitünün bütçesi, tez savunmalarına çağırılan akademisyenlerin yollukları, yeni dönem bütçe kalemlerinin değerlendirilmesi, alım yöntemleri, damga vergisi ve yolluk bildirimleri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Mali yılın genel bir değerlendirmesinin de yapıldığı ziyarette eğitimlerimiz ve bilgilendirme toplantılarımız hakkında bilgiler aktarıldı.

Enstitü müdür yardımcıları Doç. Dr. Yakup COŞTU ve Doç. Dr. Metin UÇAR’ın da hazır bulunduğu ziyarette, kendileri birimler arası diyaloğun önemine dikkat çekerek, iş ve işlemlerde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının desteğini her zaman gördüklerini belirttiler.