Mobil Menü

Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları 21 Mayıs 2018


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesine istinaden Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan çalışmalarına başlanmıştır. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Stratejik Planların Hazırlanması başlıklı 8. maddesine göre Başkanlığımız tarafından hazırlanan 2018/2 sayılı Genelge yayımlanmış, Stratejik Plan hazırlık sürecine geçilmiştir. İlgili Genelgede Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine yer verilmiştir.