Mobil Menü

İç Kontrol - Satın Alma (Doğrudan Temin) - Proje Ödemeleri ile İlgili Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi 06 Mayıs 2016

Başkanlığımız tarafından 2016 yılında işbirliği ve koordinasyon toplantıları kapsamında gerçekleştirilen eğitim modüllerinden sonuncusu “İç Kontrol - Satın Alma (Doğrudan Temin) - Proje Ödemeleri” bilgilendirme toplantıları Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Sekreterleri,  Mutemetler ve iş süreçlerinde yer alan personellerin katılımıyla 05 Mayıs 2016 tarihinde Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.


Strateji geliştirme birimlerinin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak,  harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunma ve bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu, yetki ve görevleriniz  çerçevesinde oluşturarak uygun araçlarla muhataplarımızı bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmekteyiz. Üniversitemizin harcama birimleri arasındaki koordinasyon ve uygulama birlikteliğinin sağlanması, kurumsal performans artışını beraberinde getirmektedir.


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanımız Alaattin SORUKLU’nun açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Daire Başkanımız; Üniversitemizde uygulama birlikteliği ve koordinasyonun sağlanması adına yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantılarının öneminden bahsederek, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın yetki ve görevleri çerçevesinde kurumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte güncel her türlü konu ve soruna yönelik olarak bu tür faaliyetlerin devam edeceğini aktardı.


Açılış konuşmasının devamında Başkanlığımız personeli Uzman Ahmet ER, proje ödemeleri ile ilgili yaptığı sunumunda; üniversitemizde yürütülen Bilimsel Araştırma Projeleri ve hibe desteği sağlayan kuruluşların hangileri olduğu, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve BAP projelerinin kabulü itibariyle ödeme süreçlerinin nasıl işlediği ile ilgili detaylı bilgiler aktardı. Harcama birimlerindeki personellerin sıkça yaptığı işlemlerden olan proje kapsamındaki yolluk ödemeleri ve avans işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik güncel oran ve tutarların bilgisi, proje yürütücülerinin projelerde ihtiyaç duyulan hizmet alımı, makine ve teçhizat alımlarında dikkat etmesi gereken hususların yanı sıra  düzenlemesi gereken belgeler,  SGK’nın 18.03.2016 tarihli duyurusu ile TÜBİTAK projelerinde de diğer tüm projelerde olduğu gibi bursiyerlerin sigortalanmasının gerektiği hükmünün uygulanmasındaki gerekli güncel bilgileri katılımcılara aktardı.


Daha sonra Başkanlığımız personellerinden Mali Hizmet Uzmanı Yunus HAN, satın alma ve doğrudan temin süreçleri ile ilgili yaptığı sunumunda; doğrudan teminin kanuni tanımı, doğrudan temin yöntemiyle getirilen zorunluluklar ve kolaylıklar, doğrudan teminde ihtiyaçların tek satıcıdan karşılanması durumu, standardizasyon ve uyum zorunluluğuna dayalı alımlar, doğrudan teminin yasal parasal sınırları, ödeme belgelerine eklenecek evraklar, doğrudan temin sürecinin işlemsel akış süreci ve örnek belgeler üzerinden sürecin anlatımı konularında bilgiler aktardı. Sunumuna doğrudan temin ile ilgili sıkça karşılaşılan sorular ile devam eden Yunus HAN, 4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin (D) bendindeki parasal sınırlar kapsamında KDV’nin durumu, onay belgelerinin alınma sıklığı, ihtiyaçların alınma şeklinin uygunluğu, doğrudan temin kayıt formlarının Kamu İhale Kurumu’na gönderim süreleri, sözleşme düzenleme şekilleri, yaklaşık maliyet tutarının belirlenmesinde ortaya çıkabilecek durumların açılımı ve doğrudan teminde ihale süreçlerinden farklı olarak hazırlanması ya da hazırlanmasına gerek olmayan belgelerin tanımlanması konularına açıklık getirdi.


Eğitim ve bilgilendirme faaliyetimizin ikinci kısmında yapılan iç kontrol ile ilgili sunumunda, Başkanlığımız personeli Mali Hizmet Uzmanı Ayşe Müge DEMİRAL; iç kontrolün yasal tanımı, iç kontrol standartları şeması, iç kontrolün gerekliliğinin önemi, iç kontrol standartlarına uyum eylem planı, risk strateji belgesi, iç kontrol sistemi değerlendirme raporu ve üniversitemizde iç kontrolün sürecinin tarihçesine bağlı olarak son olarak geldiğimiz noktadaki artılarımız ve eksilerimizin belirlenmesi hususlarında katılımcılara bilgiler verildi. Ayrıca Sayıştay denetiminde, üniversitemiz iç kontrol sistemiyle ilgili yer verilen bulgulardan bahsedilerek, bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmaların neler olduğu  aktarıldı.


Daire Başkanımız Alaattin SORUKLU; kurumların hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya yönelik olarak oluşturulan usul ve yöntemler bütünü olan iç kontrol sisteminin, kurumsal olarak bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sağlamak, kurumsal faaliyetlerinin politikalara, planlara, prosedürlere, yasalara ve düzenlemelere uygun hale getirmek ve belirlenmiş hedeflere ulaşılması açısından önemli bir noktada olduğunu belirterek, birimlerimizdeki bu özverili çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde katılımcı bir yöntemle başarılı çalışmalara devam edilmesi temennisinde bulundu.


Eğitim ve bilgilendirme toplantımız interaktif bir biçimde devam etmiş olup, sunumların içindeki soru-cevap kısımları ile konulara açıklık getirilmesi pekiştirilmesi sağlanmış oldu.


Eğitim İle İlgili Sunumlar Aşağıdadır:

İlgili Fotoğraflar