Mobil Menü

Genel ve Özel Bütçeli Kurumların Kullanımına Açılan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemlerinin Harcama Birimlerine Tanıtım Konferansı 08 Ocak 2018

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin” ilk adımını oluşturan; güncel teknolojilere sahip, entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemi tamamlanmış, test çalışmaları akabinde belirlenen bazı kamu idarelerinde pilot uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu sistemler 2018 yılı başı itibariyle Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi, elektronik belge kurgusu aracılığıyla harcama sürecinden başlatılarak, kamu idareleri muhasebe birimlerine ait iş ve işlemlerin süreç odaklı bir yaklaşımla mükerrer veri girişi engellenerek otomatik kayıt yapılabilmesi amacı ile geliştirilmiştir. İdare bazlı veri ve muhasebe kaydı tutmak üzere geliştirilen sistem kapsamında, bir kamu idaresi ile ilişkili olarak birden fazla hesap planı ve yevmiye defteri yönetimi mümkündür. Kullanılan internet ve mobil teknolojiler sayesinde, işlemlerin yer ve zamandan bağımsız yapılabilmesine imkan sunmaktadır.

Bu kapsamda Üniversitemiz; Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi sistemlerin kullanımına ilişkin 05.01.2018 tarihinde SGDB bünyesinde yapılan eğitim; birim daire başkanları, şube müdürleri, fakülte, yüksekokul, enstitü sekreterleri, mutemetler ve diğer sistem kullanıcılarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, mali süreçlerin söz konusu sistemler kullanılarak nasıl yürütüleceğini anlatan eğitim slaytları, videoları hazırlanmış ve konu hakkında personel bilgilendirilmiştir. Sistem hakkında bilgilere ilişkin karşılaştırma ve gerekli giriş adresleri aşağıdaki şekilde tanıtılmıştır. 

           

HYS (ESKİ)         

MYS (YENİ)

Kimlik: Harcama biriminin ilişkili olduğu saymanlığın kodu ile birlikte kurumsal kod 5 düzey bilgisi harcama birimini adresliyor.

Her harcama biriminin bir VKNsi var. Bu VKN, doğrudan harcama birimini adreslemektedir.

 

Harcama biriminin düzenlediği ödeme emri belgesinde muhasebe kayıtları bulunmaktadır.

 

Ödeme emri belgesinde muhasebe kayıtları bulunmamaktadır. Harcama birimi personelinin kolaylıkla anlayabileceği, daha çok sözel ifadeler içeren referans derler kullanılmaktadır

Harcamada süreç mantığı bulunmamaktadır

Harcama talimatı ile başlayıp ödeme  emri  belgesi  ile  biten  ve ödeme  emri  belgesi  eklerinin  sistem  üzerinde  tutulabileceği  bir yapı mevcuttur.

 

E-belgeye müsait değildir.

 

 

Sistem tasarımı e-belgeye uygun şekilde yapılmışr. Kısa vadede sistemde harcama talimatı, ödeme emri belgesi, taşınır işlem fişi, e-fatura e-belge formatında olacaktır.

 

Sistemde işlem yapan kullanıcılar, Harcama Yetkilisi Kullanıcısı ve

GerçekleştirmeGörevlisi Kullanıcısıdır.

 

Sistemde işlem yapan kullanıcılar, Veri Giriş Görevlisi, Geekleştirme Görevlisi,  Strateji Kullacısı ve Harcama Yetkilisidir. Veri gir görevlisince hazırlanan belgeler, Geekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisince elektronik ortamda onaylanacaktır. Ayrıca eski sistemde olmayan bir işlev olarak Ön Mali Kontrol eklenmiştir. Düzenlenen belgeler, opsiyonlu olarak Strateji Kullacısına iletilebilmektedir.  Bu belgeler Strateji Kullacısı tarafından sistem üzerinde görülebilmekte ve inceleme yapılabilmektedir

  


bkmybs.maliye.gov.tr 
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi projesi ile ilgili her türlü bilgi ve içeriğin paylaşıldığı internet sitesi       

www.sbr.gov.tr  Çalışmalar kapsamında belirlenen e-Belge standartlarının ve diğer ilgili birlikte işlerlik standartlarının yayımlanacağı Standart Belge ve Raporlama paylaşım sitesi

mys.muhasebat.gov.tr Yeni Harcama Yönetim Sistemi canlı ortam adresi

muhasebe.muhasebat.gov.tr  Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi canlı ortam adresi

kimlik.muhasebat.gov.tr  Yeni Kimlik Yönetim Sistemi canlı ortam adresi            

test-mys.muhasebat.gov.tr Yeni Harcama Yönetim Sistemi test adresi      

test-muhasebe.muhasebat.gov.tr  Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi test adresi

test-kimlik.muhasebat.gov.tr  Yeni Kimlik Yönetim Sistemi test adresi       

forum.muhasebat.gov.tr  Tanımlı kullanıcılar arasında görüş ve içerik paylaşımı ile kullanılacak olan forum uygulaması     

egitim.muhasebat.gov.tr Uygulamalara ilişkin eğitim videoları       

 

 

 


  

 

İlgili Fotoğraflar