Mobil Menü

İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 09 Ocak 2018

      Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun  ve ilgili mevzuat gereğince İç kontrol sistemi kurulması, sürecin işletilmesi ve takip edilmesi görevi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına verilmiştir. İç kontrol, kurumun karşı karşıya kaldığı değişimlere sürekli bir biçimde uyum gösteren dinamik bir süreçtir. Yönetim ve her düzeydeki personel kurumun misyonunu ve genel hedeflerini başarması için riskleri karşılayan ve makul güvence sağlayan bu sürece müdahil olmak durumundadır.

        Maliye Bakanlığı’nın 02.12.2013 tarihli 10775 sayılı genelgesine istinaden İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve sürecin geliştirilmesi amacıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyelerimiz 04.01.2018 tarihinde Üniversitemiz Senato salonunda Genel Sekreter Erdal KANIK başkanlığında toplandı.

       Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Alaattin SORUKLU tarafından açılış konuşması ve iç kontrol sisteminin mevcut durumu hakkında genel değerlendirme yapıldı. Daha sonra İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımızın periyodik altı aylık değerlendirmesine geçildi. Bu kapsamda personelin görevden ayrılması durumunda yapılacak işlemlere,  kalite standartlarına uymak amacıyla birim ve kurum bazında  yapılan toplantıların tutanak altına alınmasına, birimlerimizin hassas görevler listelerinin güncellenmesine,  Birim WEB sayfalarının iç kontrol standartları çerçevesinde güncellenmesine karar verildi. Ayrıca Risk Strateji Belgesi doğrultusunda kontrol prosedürlerinin iş akış süreçlerine eklenmesi ve hasas görevlerin güncellenmesi  konularında bilgilendirme yapıldı.

        Son olarak  Genel Sekreter Erdal KANIK tarafından 2017 yılı değerlendirmesi yapıldı. 2017 yılındaki çalışmalarından dolayı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu(İKİYK) üyelerine teşekkürlerini iletti.

     

İlgili Fotoğraflar