Mobil Menü

KANUNLAR

5018 Sayili Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik

657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu

2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

4734 Sayili Kamu Ihale Kanunu

4735 Sayili Kamu Ihale Sozlesmeleri Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

6245 Sayili Harcirah Kanunu

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

2914 Sayili Yuksek Ogretim Personel Kanunu

2547 Sayili Yuksekogretim Kanunu

2489 Sayili Kefalet Kanunu

2012 Yili Merkezi Yonetim Butce Kanunu ve Ekleri

193 Sayili Gelir Vergisi Kanunu

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

3071 Sayili Dilekce Hakkinin Kullanilmasina Dair Kanun

5176 Sayili Kamu Gorevlileri Etik Kurulu Kurulmasi Hakkinda Kanun

3843 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanun

7201 Sayili Tebligat Kanunu

6111 Sayili Torba Kanun

4982 Sayili Bilgi Edinme Hakki Kanunu

6085 Sayılı Sayistay Kanunu

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu