Mobil Menü

YÖNETMELİKLER

Strateji Gelistirme Birimlerinin Calisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelik

Merkezi Yonetim Harcama Belgeleri Yonetmeligi

Ic Kontrol ve On Mali Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik

On Odeme Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelik

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hitit Üniversitesi Karedeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Hitit Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Tasinir Mal Yonetmeligi

Kullanılmayacak Duruma Gelmiş Bayraklar Hakkında Yönetmelik (Sayı: 24426)

Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği (Sayı: 21016)

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Kamu Zararlarinin Tahsiline Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik

Avrupa Birligi ve Uluslararasi Kuruluslarin Kaynaklarindan Kamu Idarelerine Proje Karsiligi Aktarilan Hibe Tutarlarinin Harcanmasi ve Muhasebelestirilmesine Iliskin Yonetmelik

Avrupa Birliğinden Sağlanan Mali Yardımlar Kapsamındaki Ortak Finansman, Ödemeler ve Diğer Mali Konulara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 
 

Kamu Idarelerince Haziranacak Faaliyet Raporlari Hakkinda Yonetmelik

Kamu Idarelerinde Stratejik Planlamaya Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik

Kamu Idarelerine Ait Tasinmazlarin Kaydina Iliskin Yonetmelik

Kamu Idarelerine Ait Tasinmazlarin Tahsis ve Devri Hakkinda Yonetmelik

Kamu Gorevlerine Ilk Defa Atanacaklar Icin Yapilacak Sinavlar Hakkinda Genel Yonetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

Mali Hizmetler Uzmanligi Yonetmeligi

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Gorevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Calisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelik

Muhasebe Yetkilisi Adaylarinin Egitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Calisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelik

Genel Yonetim Muhasebe Yonetmeligi

Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi

          Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi Ek 1

          Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi Ek 2

Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi Ek 3

Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi Ek 4

Resmi Yazismalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkinda Yonetmelik


Resmi Mühür Yönetmeliği


Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik


Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Elektronik Ihale Uygulama Yonetmeligi

Yuksekogretim Kurumlari Yonetici, Ogretim Elemani ve Memurlari Disiplin Yonetmeligi

Doner Sermayeli Isletmeler Butce ve Muhasebe Yonetmeligi

2547 Sayili Yuksekogretim Kanununun 58. Maddesine Gore Doner Sermaye Isletmelerinin Kurulmasinda Uyulacak Esaslara Iliskin Yonetmelik

Yuksekogretim Kurumlarinda Doner Sermaye Gelirlerinden Yapilacak Ek Odemenin Dagitilmasinda Uygulanacak Usul ve Esaslara Iliskin Yonetmelik

Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği